Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měřič propustnosti
slov: merač priepustnosti; rus: измеритель пропускания  1993-a1
podpořila:
spolupracují: