Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měřítko geostrofické
graf pro určení rychlosti geostrofického větru ze vzdálenosti izobar, popř. izohyps na přízemních nebo výškových synoptických mapách v závislosti na zeměpisné šířce. Měřítko geostrofického větru bývá vyznačeno na okrajích některých synop. map. Dříve se používalo i v podobě přenosné pomůcky nazývané geostrofické pravítko.
angl: geostrophic wind scale; slov: geostrofická mierka; něm: geostrophische Skala f; rus: геострофическая линейка, геострофическая шкала ветра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: