Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měřítko mezosynoptické
charakteristické horizontální měřítko atm. jevů, které mají lineární horiz. rozměry řádu 100 až 102 km, což odpovídá např. rozměrům místních cirkulačních systémů, mezosynoptických konv. systémů, konv. bouří, konv. oblaků apod. Viz též měřítko synoptické, měřítko subsynoptické, klasifikace meteorologických procesů podle Orlanskiho.
angl: mesosynoptic scale; slov: mezosynoptická mierka; něm: mesosynoptische Skala f; rus: мезосиноптический масштаб  1993-a3
podpořila:
spolupracují: