Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měřítko atmosférických vírů
charakteristický průměr atmosférických vírů, který dosahuje řádově od 10–3 do 107 m. Velikost nejmenších vírů je určena velikostí molekulární vazkosti vzduchu, která zprostředkovává disipaci kinetické energie vířivého pohybu molekul; největšími víry jsou rozsáhlé tlakové útvary s velkou kinetickou energií. Podle rozměru těchto vírů rozlišujeme v meteorologii malé (mikro) měřítko 10–1 až 103 m, střední (mezo) měřítko 104 až 105 m a velké (makro) měřítko 106 až 107 m. Viz též makrometeorologie, mezometeorologie, mikrometeorologie, délka směšovací.
angl: atmospheric vortices scale; slov: mierka vírov v atmosfére; něm: Skala der atmosphärischen Wirbel f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: