Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

měsíc boční
syn. parantselenium, viz kruh paraselenický.
angl: lateral moon; slov: bočný mesiac; něm: Nebenmond m; rus: ложная луна  1993-a1
podpořila:
spolupracují: