Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

METAR
Termín je zkratkové slovo, jehož vysvětlení není jednoznačné; uvádí se např. METeorological Aviation Report „meteorologická letecká zpráva“, MEteorological Terminal Air Report „meteorologická letištní zpráva o ovzduší“ nebo METeorological Aerodrome Routine Report „meteorologická letištní pravidelná zpráva“ (oproti zprávě SPECI).
angl: METAR; slov: METAR; něm: METAR; rus: МЕТАР  2014
podpořila:
spolupracují: