Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

metelice
dříve používaný název pro větrem zvířený sníh.
Termín pochází ze slovesa mésti se, což je zastaralý výraz pro „prudce se hnát, vířit (o sněhu nebo o větru)“.
slov: metelica; něm: Schneetreiben n; rus: метелица  1993-a2
podpořila:
spolupracují: