Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorograf ventilovaný
meteorograf vybavený zařízením pro umělou ventilaci čidel pro měření meteorologických prvků. Používá se v případech, kdy přirozená ventilace čidel by byla nedostatečná (např. při pohybu meteorografu).Viz též meteorograf.
angl: aspiration meteorograph; slov: ventilovaný meteorograf; něm: Aspirationsmeteorograph m; rus: аспирационный метеорограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: