Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Meteorologické zprávy
čes. odborný časopis, který publikuje odborné statě a informativní články z oborů meteorologie, klimatologie, ochrany čistoty ovzduší a hydrologie. Meteorologické zprávy vydává Český hydrometeorologický ústav v Praze. Ročně vychází 6 čísel a první číslo Meteorologických zpráv vyšlo 30. dubna 1947. Příspěvky jsou uveřejňovány v čes., slov. a angl. jazyce. Čes. a slov. příspěvky obsahují shrnutí v angličtině a titulky k obrázkům a tabulkám v čes. i angl. verzi.
angl: Meteorological Bulletin; slov: Meteorologické zprávy; něm: Meteorologische Berichte m/pl; rus: Метеорологические известия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: