Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie technická
(inženýrská) – aplikovaná meteorologie zabývající se met. aspekty výroby, dopravy, energetiky, stavebnictví a dalších oblastí techniky. Podle W. Böera, který tímto pojmem rozumí použití met. podkladů a poznatků pro všechny účely techniky, zahrnuje technická meteorologie i problematiku technické klimatologie. Význam technické meteorologie stoupl s rozšiřováním výroby i v souvislosti s nezbytnou ochranou životního a pracovního prostředí.
angl: technical meteorology  0000
podpořila:
spolupracují: