Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie zemědělská
angl: agricultural meteorology; slov: poľnohospodárska meteorológia; něm: Agrarmeteorologie f; rus: агрометеорология, сельскохозяйственная метеорология  1993-a2
podpořila:
spolupracují: