Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteotrend
v rámci RVHP navržené označení pro dopřednou časovou extrapolaci na 0 až 2 h, která obsahuje trojrozměrnou mezoprostorovou diagnózu parametrů atmosféry s přihlédnutím k reliéfu zem. povrchu a sestavení předpovědi počasí pro jednotl. čtverce prostoru o rozměrech 32x32 km při komplexním využití distanční sondáže ovzduší a kybernetických metod. V.t. nowcasting
angl: meteo-trend  0000
podpořila:
spolupracují: