Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Meteosat
geostacionární meteorologické družice provozované evropskou organizací EUMETSAT. Družice Meteosat-1 (1977) až Meteosat-7 patřily do první generace družic Meteosat, Meteosat-8 (2002) byl první družicí Meteosat druhé generace (MSG), start první družice Meteosat třetí generace (MTG) je plánován na rok 2021.
angl: Meteosat; slov: Meteosat; něm: METEOSAT m; rus: Метеосат  2014
podpořila:
spolupracují: