Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Metop
polární meteorologická družice provozovaná evropskou organizací EUMETSAT.
Termín je akronym pro Meteorological Operational Satellite „meteorologická provozní družice“.
angl: Metop; slov: Metop; něm: MetOp  2014
podpořila:
spolupracují: