Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mezera fénová
syn. okno fénové – bezoblačný prostor, který vzniká při suchoadiabatickém ohřívání vzduchu v sestupném fénovém proudění za horskou překážkou. Viz též fén orografický, oblak fénový, zeď fénová.
angl: foehn break, foehn gap; slov: föhnová medzera; něm: Föhnlücke f; rus: фёновый просвeт, фёновый разрыв  1993-a3
podpořila:
spolupracují: