Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Mezinárodní geofyzikální spolupráce
(MGS) – období od 1. ledna do 31. prosince 1959, během něhož pokračovala velká část rozsáhlého pozorovacího programu Mezinárodního geofyzikálního roku.
angl: International Geophysical Cooperation (IGS); slov: Medzinárodná geofyzikálna spolupráca; něm: Internationale geophysikalische Kooperation (IGK) f; rus: Международное геофизическое сотрудничество (МГС)  1993-a1
podpořila:
spolupracují: