Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod jarní
jeden ze dvou průsečíků ekliptiky s rovinou světového rovníku. Tímto bodem prochází Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu po ekliptice v okamžiku jarní rovnodennosti. Následkem precese zemské osy a souvisejícího stáčení roviny světového rovníku se jarní bod posouvá po světovém rovníku s periodou cca 26 000 roků, takže jarní rovnodennost a tím i začátek astronomického jara nastává každým rokem o trochu dříve. Viz též bod podzimní.
angl: vernal equinox; slov: jarný bod; rus: весеннее равноденствие  2019
podpořila:
spolupracují: