Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod podzimní
jeden ze dvou průsečíků ekliptiky s rovinou světového rovníku. Tímto bodem prochází Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu po obloze v okamžiku podzimní rovnodennosti.  Následkem precese zemské osy a souvisejícího stáčení roviny světového rovníku se podzimní bod posouvá po světovém rovníku s periodou cca 26 000 roků, takže podzimní rovnodennost a tím i začátek astronomického podzimu nastává každým rokem o trochu dříve. Viz též bod jarní.
angl: autumnal equinox; slov: jesenný bod; rus: осеннее равноденствие  2019
podpořila:
spolupracují: