Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Mezivládní panel pro klimatickou změnu
(IPCC) – je mezivládní organizace, založená v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací a programem OSN pro životní prostředí (UNEP). Posláním IPCC je komplexní vědecké posuzování publikovaných vědeckých, technických a sociálně-ekonomických informací o změnách klimatu, o jejich potenciálních environmentálních a sociálně-ekonomických důsledcích a o možnostech přizpůsobení se těmto důsledkům (adaptace) nebo o možnostech zmírnění jejich účinků (mitigace). V několikaletých intervalech vydává shrnující zprávy. První (FAR) byla vydána v roce 1990, druhá (SAR) v roce 1995, třetí (TAR) v roce 2001, čtvrtá (AR4) v roce 2007 a pátá (AR5) v roce 2014.
angl: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); slov: Medzivládny panel pre klimatickú zmenu; něm: Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen m  2014
podpořila:
spolupracují: