Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mineralizace srážek
součet koncentrací rozpuštěných látek s výjimkou plynů, které se dostávají do srážkových elementů (kapek deště, sněhových vloček) při jejich průchodu atmosférou většinou v blízkosti zemského povrchu. Srážková voda je roztokem velmi slabě mineralizovaným. Mineralizaci je možné stanovit na základě měření elektrické vodivosti, které je běžnou součástí chemického rozboru srážek.
angl: mineralization of precipitation; slov: mineralizácia zrážok; něm: Niederschlagsmineralisation f; rus: минерализация осадков  1993-a3
podpořila:
spolupracují: