Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum teploty vzduchu přízemní
angl: grass minimum temperature, ground minimum temperature; slov: prízemné minimum teploty vzduchu; něm: Grasminimum n; rus: минимум температуры на поверхности травы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: