Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

místy
angl: scattered; slov: miestami; něm: örtlich  2014
podpořila:
spolupracují: