Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha mrznoucí
mlha tvořená přechlazenými vodními kapičkami při teplotách vzduchu často hluboko pod bodem mrazu. Protože absolutní vlhkost vzduchu je vyšší než při zmrzlé mlze, působí sychravým dojmem. Jelikož se skládá z přechlazených vodních kapiček, nepozorujeme při ní tzv. jiskření světla. Typickým projevem mrznoucí mlhy je tvoření námrazkových jevů, někdy velmi intenzivních. V letecké meteorologii je místo mrznoucí používáno adjektivum namrzající. Viz též mlha přechlazená.
angl: fog depositing rime, freezing fog; slov: mrznúca hmla; něm: Gefrierender Nebel m; rus: замерзающий туман, туман дающий изморозь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: