Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

baguio
(mn. č. baguios) – označení tajfunu v oblasti Filipín.
Označení má původ v události z července 1911, kdy bylo stejnojmenné město na severu Filipín zasaženo tropickou cyklonou, přičemž zde za 24 hodin spadlo 1168 mm srážek.
angl: baguio; slov: baguio; něm: Baguio m; fr: baguio m; rus: багио  1993-a3
podpořila:
spolupracují: