Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha uvnitř vzduchové hmoty
mlha vznikající mimo oblasti atmosférických front. Patří k ní např. mlha radiační, advekční a svahová. Viz též klasifikace mlh Willettova, mlha frontální.
angl: airmass fog; slov: hmla vo vnútri vzduchovej hmoty; něm: Luftmassennebel m; rus: внутримассовый туман  1993-a3
podpořila:
spolupracují: