Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha zafrontální
angl: post-frontal fog; slov: zafrontálna hmla; něm: Postfrontalnebel m; rus: зафронтальный туман  1993-a3
podpořila:
spolupracují: