Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha z promíchávání
mlha, která vzniká v důsledku promíchávání dvou vzduchových hmot blízkých nasycení s různou teplotou a vlhkostí. Tyto mlhy mají krátké trvání a malý vert. rozsah.
angl: mixing fog; slov: hmla z premiešavania; něm: Mischungsnebel m; rus: туман смешения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: