Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

množství oblaků
viz oblačnost.
angl: cloud amount; slov: množstvo oblakov; něm: Bewölkungsmenge f, Bedeckungsgrad m; rus: количество облаков  1993-a1
podpořila:
spolupracují: