Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

model cyklony
1. schematický model znázorňující podstatné charakteristiky skutečné cyklony. Obvykle bývá sestavován z dílčích modelů pro určitá stadia vývoje cyklony, např. model mladé cyklony, model okludované cyklony aj. Mezi základní a v Evropě nejpoužívanější modely cyklony patří model cyklony podle norské meteorologické školy a Shapirův-Keyserův model cyklony.
2. Matematické vyjádření dynamiky atmosféry, které popisuje atmosférické pohyby a podmínky typické pro cyklonu.
angl: model of cyclone; slov: model cyklóny; něm: Zyklonenmodell n; rus: модель циклона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: