Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely klimatu cirkulační
(GCM) syn. modely klimatu dynamické – modely, využívané k simulaci klimatu nebo cirkulace atmosféry. Vycházejí z pohybových rovnic, rovnic termodynamiky, stavové rovnice, rovnic přenosů radiační energie, rovnice tepelné bilance zemského povrchu a rovnice vodní bilance zemského povrchu. Zahrnují též prognostickou rovnici pro vodní páru. Výpočetní oblastí je obvykle celý zemský povrch, popř. jedna z polokoulí. Využívají se především ke studiu antropogenních vlivů na klima. Viz též faktory klimatu antropogenní, modely klimatu energetické bilanční, modely klimatu radiačně-konvekční.
angl: general circulation models (GCM); slov: cirkulačné modely klímy; něm: Allgemeines Zirkulationsmodell n, k-omega-Modell n; rus: модель общей циркуляции (МОЦ)  1993-b3
podpořila:
spolupracují: