Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely klimatu dynamické
slov: dynamické modely klímy; něm: dynamische Klimamodelle n/pl  1993-b1
podpořila:
spolupracují: