Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely k-omega
angl: k-omega models; slov: modely k-omega  2014
podpořila:
spolupracují: