Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely podnebí
angl: climate models; slov: modely podnebia; něm: Klimamodell n; rus: модели климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: