Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

balon sondážní
slov: sondážny balón; něm: Radiosondenballon m; fr: ballon-sonde m; rus: шар-зонд, радиозонд  1993-a2
podpořila:
spolupracují: