Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely podnebí cirkulační (GCM)
modely podnebí dynamické modely, využívané k simulaci podnebí nebo cirkulace atmosféry. Vycházejí z pohybových rovnic, rovnic termodynamiky, stavové rovnice, rovnic přenosů radiační energie, rovnice tepelné bilance zemského povrchu a rovnice vodní bilance zemského povrchu. Zahrnují též prognostickou rovnici pro vodní páru. Výpočetní oblastí je obvykle celý zemský povrch, popř. jedna z polokoulí. Využívají se především ke studiu antropogenních vlivů na podnebí. Viz též faktory klimatu antropogenní, modely podnebí energetické bilanční, modely podnebí radiačně konvekční.
angl: general circulation models (GCM)  0000
podpořila:
spolupracují: