Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modifikace oblaků
angl: cloud modification; slov: modifikácia oblakov; něm: Wolkenbeeinflussung f, Wolkenmodifikation f; rus: модификация облаков  1993-a2
podpořila:
spolupracují: