Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mód proměnlivosti
syn. oscilace.
slov: mód premenlivosti  2014
podpořila:
spolupracují: