Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

balon upoutaný
syn. aerostat – balon obvykle aerodyn. tvaru, který se vypouští do spodních vrstev atmosféry na laně. Slouží jako nosič upoutaných sond, měřících v přibližně konstantní výšce nad zemi.
angl: captive balloon, kite balloon, kytoon; slov: upútaný balón; něm: Fesselballon m, Drachenballon m; fr: ballon captif m, ballon cerf-volant m; rus: змейковый аэростат, привязной аэростат  1993-a2
podpořila:
spolupracují: