Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

monitoring atmosféry
informační systém sběru, soustředění, popř. i zpracování a vizualizace informací o stavu atmosféry, tedy meteorologické pozorování v širším kontextu. Od 90. let 20. století je monitoring atmosféry v ČR v naprosté většině automatizovaný bez nutnosti manuálních zásahů (kromě technické údržby a oprav). Viz též linka pro předpověď počasí automatizovaná, automatizace v meteorologii.
angl: atmosphere monitoring; slov: monitorovanie atmosféry; něm: Monitoring m der Atmosphäre , Überwachung der Atmosphäre f; rus: мониторинг  1993-a3
podpořila:
spolupracují: