Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

monzun letní evropský
proudění chladného mořského vzduchu zpravidla od západu nebo severozápadu nad přehřátou evropskou pevninu v letním období. Je nesprávně nazýváno monzunem, neboť postrádá zimní složku proudění opačného směru. Letní evropský monzun je prouděním po okraji azorské anticyklony vysunuté k severu; někteří autoři řadí k situacím letního evropského monzunu kromě záp. a sz. situací i sev. situace a situace centrálních cyklon. Projevuje se ochlazením (přerušuje trvalý vzestup prům. denních teplot vzduchu od zimy do léta), zvýšenými srážkami a četnými bouřkami. Počasí středoevropského léta (června a července) vtiskuje proměnlivý ráz, tzv. medardovské počasí. Viz též singularity.
angl: European summer monsoon  0000
podpořila:
spolupracují: