Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

monzun rovníkový
nevh. označení pro tropický monzun.
angl: equatorial monsoon; slov: rovníkový monzún; něm: Äquatorialmonsun m; rus: экваториальный муссон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: