Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

monzun tropický
monzun v tropických oblastech s monzunovým klimatem, kde je proudění vzduchu ovlivňováno nejen monzunovou cirkulací mezi oceánem a pevninou, nýbrž i sezonním pohybem intertropické zóny konvergence, a tím i změnou směru pasátů, s nimiž v některých oblastech tropické monzuny splývají. I z těchto důvodů přináší letní tropický monzun obecně větší monzunové srážky než mimotropický monzun. Tropické monzuny jsou nejsilněji vyvinuty v oblasti Indického oceánu.
angl: tropical monsoon; slov: tropický monzún; něm: tropischer Monsun m; rus: тропический муссон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: