Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

monzun zimní
monzun, jenž je podmíněn převládáním vyššího tlaku vzduchu nad velkými oblastmi pevnin v zimě, vanoucí většinou z pevniny na moře. Je převážně suchý, srážky přináší jen do ostrovních a dalších lokalit, pokud v určitém úseku vane nad mořem, odkud čerpá vodní páru. Zimní monzun je hlavní příčinou období sucha v oblastech s monzunovým klimatem.
angl: winter monsoon; slov: zimný monzún; něm: Wintermonsun m; rus: зимний муссон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: