Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mračno
neodborné označení pro oblak. Viz též průtrž mračen.
slov: mračno; něm: Wolke f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: