Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mráz
teplota vzduchu nižší než 0 °C. V běžné met. praxi se výskyt mrazu zjišťuje z měření staničního teploměru, tj. zhruba ve výšce 2 m nad zemí. Viz též den mrazový, období mrazové, holomráz, intenzita mrazů, kotlina mrazová.
angl: freeze, frost; slov: mráz; něm: Frost m; rus: мороз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: