Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

MSG
Meteosat druhé generace (Meteosat Second Generation). Viz též Meteosat.
angl: MSG; slov: MSG; něm: MSG; rus: Метеосат (MSG)  2014
podpořila:
spolupracují: