Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

MTG
Meteosat třetí generace (Meteosat Third Generation). Viz též Meteosat.
angl: MTG; slov: MTG; něm: MTG; rus: Метеосат (MTG)  2014
podpořila:
spolupracují: