Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bariéra klimatická
výrazná orografická překážka (vysoké, protáhlé pohoří), stojící v cestě obvykle převládajícímu větru a tvořící klimatický předěl mezi oblastí návětří a závětří. Velmi studené vzduchové hmoty jsou nuceny klimatickou bariéru obtékat. Výraznou klimatickou bariérou v Evropě je např. Skandinávské pohoří, které způsobuje poměrně vysokou kontinentalitu klimatu vých. Švédska a Finska. Viz též efekt návětrný, efekt závětrný.
angl: climatic barrier; slov: klimatická bariéra; něm: Klimascheide f; fr: barrière orographique f; rus: климатический барьер  1993-a2
podpořila:
spolupracují: