Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

multiplikace ledových částic
angl: ice multiplication; slov: multiplikácia ľadových častíc; něm: Eismultiplikation f; rus: размножение ледяных частиц  2014
podpořila:
spolupracují: