Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mžení
dříve odb. termín pro mrholení za současného výskytu mlhy. Protože nejde o zvláštní druh srážek, používá se nyní jen termín mrholení.
Termín, obdobně jako slovo mlha, souvisí se slovesem „míhat se“, zde ve smyslu pohybu drobných kapek.
slov: mženie; něm: Nieseln n; rus: моросящий туман  1993-a2
podpořila:
spolupracují: